Neljapäeval, 26. augustil 2021.a
Kell 11.30 TALLINNA EHITUS- JA SISUSTUSMESSI PIDULIK AVAMINE
Toimumiskoht: C-hall

Kell 11.00 – 16.15 ÜRO KLIIMARAPORTI TUULES
EKFML ja EHITUSKESKUSE FASSAADI- ja KATUSEPÄEV
FASSAADIPÄEVA KAVA
11:00 – 11:15 Registreerumine ja tervituskohv
11:15 – 12:00 EHITUSE PIKK VAADE JA ROHEPÖÖRE
Kaks peateemat Eesti ehitusvaldkonna päevakajalistes tegemistes
Küsimused ja vastused
Ivo Jaanisoo, MSc, MKM Ehitus- ja elamuosakonna juhataja
12:00 – 12:45 ROHEPÖÖRE ELAMUTE JA ÜHISKONDLIKE HOONETE REKONSTRUEERIMISEL
Anti Hamburg, MSc, TTÜ doktorant, TTK ehitusinstituudi lektor; TTÜ uurimisrühma liige
12:45 – 13:10 Tuulduvad fassaadid
1. ehituspõhimõtted
2. hindamispõhimõtted
3. uus rahvuslik standard
Peeter Kärp, MSc, diplomeeritud ehitusinsener tase 7, ÖKO Katused & Fassaadid OÜ juhataja,
EKFML juhatuse esimees
13:10 – 13:30 SFS kalkulatsiooni programm fassaadidele
Enno Rahuoja, MSc, SFS intec Oy Eesti Filiaal tehniline spetsialist, EKFML juhatuse liige
13:30 – 14:00 LÕUNA
14:00 – 14:45 Poorbetoonseina lisasoojustamine eeltoodetud elementidega – ehitusfüüsiline
analüüs
Targo Kalamees, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli professor
14.45 – 15:15 Korterelamu tehaseline rekonstrueerimine – Timbeco praktika
Madis Lobjakas, MA, OÜ Timbeco müügijuht
15:15 – 15:45 LIFE IP projekt hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia võimekuse
kasvatamiseks
Targo Kalamees, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli professor
15:45 – 16:10 Ströher tuulduvad keraamilised fassaadid
Peep Veske, MSc, ÖKO Katused & Fassaadid OÜ
16:10 – 16:15 Küsimused, vastused, seminari lõpeta
Seminari korraldaja : ET Infokeskuse AS ja EKFML
Toimumiskoht: Seminariruum A1
Osavõtutasu 80.- EUR + km, üliõpilastele, õpetajatele ja Katuseliidu liikmetele 60.- + km. Osavõtutasu sisaldab elektroonseid loengumaterjale, messipääset, toitlustust ja tunnistust. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe
arvestuspunktidega saadetakse e-postiga.
Lisainfo tel 6604 555 ja www.ehituskeskus.ee
Kell 12.00 – 17.00 Seminar: AUTOLIIKLUSEGA KATUSED, KATUSEPARKLAD, SISEÕUED JA AVALIK RUUM LAMEKATUSEL
12.00- 14.00 I osa
Katusepaklad ja õuealad lamekatusel Eestis.
Vead katuseparklate projekteerimisel ja ehitamisel.
Näiteid Eesti katuseparklatest, korrusparklatest ja nende probleemidest.
Näiteid avalikest ruumides lamekatusel Eestist.
Avalik ruum ja liiklusega koormatud katused arenenud Euroopas.

14.00-14.20 Vaheaeg

14.20 – 17.00 II osa
Katuseparklad arenenud Euroopas.
Vedelplast hüdroisolatsioonid korrusparklatele ja liigeldavatele pindadele.
Liigeldavate pindade põhimõttelised ülesehitused Soomes ja arenenud Euroopas.
Pööratud ja tavapärased katuselahendused autoliiklusega katustele.
Liigeldavate pindade sõlmlahendused ja kasutatavad materjalid – liugekihid, juuretõkked, dreenivad kihid, äravoolusüsteemid, vaatlusavad, läbiviigud, deformatsioonivuugid jms.
Korrusparklad Eestis ja arenenud riikides.
Tartu Laululava väligaleriide liigeldavate pindade rekonstrueerimine 2017-2020 arenenud Euroopa tehnilisi lahendusi kasutades.
Lektor Alo Karu, Ehitusekspert hoone piirdetarindite alal, Tehnikamagister, Ehitusinsener tase 8, Erialane staaž 25 aastat, Tegelenud ekspluateeritavate katuste ja liigeldavate pindadega 15 aastat
Koolitus annab osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppepunkte.
Korraldajad: Katusemaailm OÜ ja Ehitusala OÜ
Toimumiskoht: A2 seminariruum

KELL 10-18 SISEKUJUNDUSE, AIAKUJUNDUSE, FENG SHUI JA KARDINADISANERI NÕUANDLA C-HALLIS , kus on hea võimalus saada individuaalset konsultatsiooni.

Reedel, 27. augustil 2021.a
KELL 10.30 – 17.00 SEMINAR: ENERGIASÄÄSTLIK MÕTTEVIIS HOONETES – KUIDAS TEGUTSEDA?
Seminari ajakava:
10.30 – 10.45 Tervituskohv (registreerimine)
10.45 – 11.00 Sissejuhatus, energiasäästlik mosaiik, 10 aastat ESAKODA – Ragnar Kuusk, MTÜ ESAKODA
11.00 – 11.30 Taastuvate energiaallikate potentsiaal Eestis –
Mihkel Annus, Eesti Taastuvenergia Koja juhataja
11.30 – 12.00 Väikeasulate korterelamute korrashoid ja renoveerimine –
Andry Krass, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige
12.00 – 12.30 Korterelamute renoveerimine, kliima ja tasuvus –
Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuuri energeetika ekspert
12.30 – 12.45 Kohvipaus
12.45 – 13.15 Energiakaevud ja soojuspumbad –
Tarmo Eerik, Eesti Puurkaev OÜ
13.15 – 13.45 VVV – ventilatsioon vastavalt vajadusele –
Viljo Kaul, Termex OÜ
13.45 – 14.15 Danfossi soojustagastusega ventilatsiooniseadmed: hea sisekliima energiasäästlikult –
Vahur Parve, Danfoss AS
14.15 – 14.45 Danfoss Ally: vesiküttesüsteemide juhtimine mobiiltelefonist –
Marko Moring, Danfoss AS
14.45 – 15.00 Lõunapaus
15.00 – 15.30 Päikesepaneelid on kindel investeering, mis vähendab elektriarveid –
Juhan Toots, Energogen OÜ
15.30 – 15.45 Ventpaneelid ja aereco ventilatsioonisüsteem – kommentaarid Ragnar Kuusk
15.45 – 16.30 * Päikeseenergia on ainuke päris puhas tuleviku energia
* BoilerWeb maja süsteemide ja seadmete haldusautomaatika,
„Mõõda, analüüsi ja juhi oma maja nii nagu vaja!“ –
Eerik Kaste, Anrebell OÜ tehniline konsultant

16.30 – 17.00 Korterelamute rekonstrueerimisel saavutatav rahaline ja energeetiline sääst –
Lembit Ida, Kredexi tehniline konsultant
17.00 – 17.30 Vesiniku energiaallikas – vesinikul töötav elektrigeneraator – Joosep Veerme, PowerUP
17.30 – 17.45 Vesinikuauto presentatsioon
17.45 – 18.00 Kokkuvõte, seminaril osalejate tänamine kutsetega ehitusmessile laupäeval.
Seminari kavas on võimalikud muudatused
Tasuta osalemine vastavalt eelregistreerimisele
Päeva juhib Ragnar Kuusk
Korraldaja: Esakoda MTÜ ja koostööpartnerid
Info ja eelregisteerumine: omanikud@omanikud.ee või kuuskragnar@gmail.com
Toimumiskoht: A1 seminariruum
Kell 10.00 – 16.00 EKFML ja EHITUSKESKUSE FASSAADI- ja KATUSEPÄEVAD
KATUS – HOONE VIIES FASSAAD
10:00 – 10:30 Registreerumine ja tervituskohv
10:30 – 10:40 Sissejuhatus päeva
Enno Rahuoja, MSc, SFS intec Oy Eesti Filiaal tehniline spetsialist, EKFML juhatuse liige
10:40 – 10:50 Ehituskeskuse ja EKFML koostööst aastatel 2000 > 2021, tulevikuvaade
– Ehituskeskuse uued suunad ja koostööst ülikoolidega
– Ehituskeskus Ehituse pika vaate, rohepöörde JA CCI-EE teenistuses
Kea Siidirätsep, MSc, ET Infokeskuse AS tegevjuht
10:50 – 11:10 Aluskatused
1. probleemid seni ehitatud aluskatustega
2. uus loodav aluskatuste standard EVS 920-7
Peeter Kärp, MSc, diplomeeritud ehitusinsener tase 7, ÖKO Katused & Fassaadid OÜ juhataja,
EKFML juhatuse esimees
11:10 – 11:30 SFS kalkulatsiooni programm katustele
Enno Rahuoja, MSc, SFS intec Oy Eesti Filiaal tehniline spetsialist, EKFML juhatuse liige
11:30 – 12:00 Saint-Gobain tooted ja lahendused fassaadidele ja katustele
1. Isoveri ja Tyvekiga soojaks ja tuulekindlaks
2. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused
3. Erinevad SILS lahendused ja nutikas AquaBalance tehnoloogia
Ardi Salus, MSc, Saint-Gobain Eesti AS, Isover tehniline konsultant
12:00 – 12:20 CREATON tuulduv harjasüsteem
Euroopa standarditele vastavad turvasüsteemid kivikatustele
Tõnu Pari, MSc, ÖKO Katused & Fassaadid OÜ, Lõuna-Eesti müügijuht
12:20 – 13:00 LÕUNA
13:00 – 13:30 ENKE vedelplast lahendused katustele. ENKOLIT metalliliim
Viljar Aus, ÖKO Katused & Fassaadid OÜ, Enke tootejuht
13:30 – 14:15 CONTROLIT veetiheduse kontroll-lahendused
1. Lamekatuste lekked ja nende tekke vältimine
2. Kuidas töötab CONTROLIT lahendus ja kasutuskohad
3. Peamised eelised ehitajale ja tellijale
4. Võrdlusobjektid Baltikumis ja kolmandates riikides
Kristaps Draudins, MBA, Controlit Factory SIA tegevjuht
14:15 – 14:45 Kukkumiskaitse lahendused turvalisteks ehitustöödeks
Enno Rahuoja, MSc, SFS intec Oy Eesti Filiaal tehniline spetsialist
14:45 – 15:00 Küsimused, vastused, seminari lõpetamine
Seminari korraldaja : ET Infokeskuse AS ja EKFML
Toimumiskoht: Seminariruum A2
• Osavõtutasu 50.- EUR + km, üliõpilastele, õpetajatele ja Katuseliidu liikmetele 30.- + km. Osavõtutasu sisaldab elektroonseid loengumaterjale, messipääset, toitlustust ja tunnistust. Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe
arvestuspunktidega saadetakse e-postiga.
Lisainfo tel 6604 555 ja www.ehituskeskus.ee

KELL 10-18 SISEKUJUNDUSE, AIAKUJUNDUSE, FENG SHUI JA KARDINADISANERI NÕUANDLA C-HALLIS , kus on hea võimalus saada individuaalset konsultatsiooni.

Kell 11.00 – 12.30 Seminar: NANOTEHNOLOOGILISED ISOLATSIOONIMATERJALID
Lektor Eero Hanikat, Alternatiinenergia Agentuur
Korraldaja: Nano Building OÜ
Toimumiskoht: B2 seminariruum

Kell 13.00 – 14.00 Seminar: ARHITEKTUURILISED JA NUTIKAD LAHENDUSED PÄIKESEPANEELIDE PAIGALDAMISEKS EESTIS
Esinejad – Ander Pukk, tegevjuht, Naps Solar Estonia OÜ
Tõnu Janson, müügiinsener, Naps Solar Estonia OÜ
Korraldaja: Naps Solar Estonia OÜ
Toimumiskoht: B2 seminariruum

Laupäeval, 28. augustil 2021.a
KELL 10-17 SISEKUJUNDUSE, AIAKUJUNDUSE, FENG SHUI JA KARDINADISANERI NÕUANDLA C-HALLIS , kus on hea võimalus saada individuaalset konsultatsiooni.