Messitoetus

Messitoetus

Messitoetuse taotluste vastuvõtt on avatud

Messitoetuse andmise korda on muudetud. Palun tutvuge uue korraga.
Messitoetuse andmise kord

Sihtrühm: Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetted ning FIEd, kes plaanivad osaleda Eestis toimuvatel messidel, mis on

  • suunatud ärikontaktide loomisele;
  • uute turustuskanalite leidmisele;
  • müügi edendamisele.

Eesmärk: toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas läbi messidel osalemise.

Toetuse määr: 1000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Toetuse maksimaalne määr on 50% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Ühe ettevõtja osutatud teenuste ja müüdud kaupade eest on abikõlblikud kulud 900 euro ulatuses (ilma km) taotluse kohta.

Loe edasi