Interneti ühendus messistendis

Citic Telecom CPC Estonia OÜ (LINXTELECOM) pakub kõigis messihallides traadiga internetiühendust.
Edasta oma tellimus e-postile sales.ee@citictel-cpc.cpm Kirjuta millisel messile osaled, mis kuupäeval, stendi nr ja tellija nimi.

Kontakt 622 3399
www.citictel-cpc.com