PRESSITEADE
Eesti Näituste AS
11.03.2020

Ehitusmess, sisustusmess ja aiandusmess ning antiigimess  lükkuvad suve algusesse.
1. –  4.  aprillini  ja 17. – 19. aprillini Eesti Näituste messikeskuses  toimuma pidanud rahvusvahelised messid Eesti ehitab ja Interjöör/Aiandus lükkuvad suve algusesse.

Arvestades Euroopa  epidemioloogilist olukorda, rahvusvahelisi liikumispiiranguid, eksponentide ja messikülastajate ohutust,  võttis Eesti Näituste AS vastu otsuse lükata aprillis toimuma pidanud ehitus- ja sisustusmesside toimumine edasi.  Oleme konsulteerinud Terviseametiga ja valdkonna esindajatega ning sellest lähtuvalt otsustanud nimetatud messid korraldada käesoleva aasta mai lõpus ja juuni alguses, mil eeldatavalt epidemioloogiline olukord Euroopas on stabiliseerunud. Ehitusmess Eesti ehitab 2020 toimub 27. – 30. mail 2020 ning sisustusmess Interjöör  12.- 14. juunil 2020.

Messide projektijuhtide Epp Sultsmanni ja Rano Normatova sõnul ei tulnud otsus messe edasi lükata kergelt,  arvestades, et tegemist on oma valdkonna suurimate erialamesside ja tähtsündmustega Eestis, mis omavad ka arvestatavat rahvusvahelist kandepinda.  „Siiski on meile tähtis  vastutustundlik käitumine oma klientide  ja messikülastajate suhtes ning  oluline järgida Terviseameti soovitusi tõkestamaks viiruse levikut Eestis.“

Kahtlemata omab messide edasilükkumine suurt majanduslikku mõju paljudele ehitusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja ka messikorraldajale, sest suur hulk messiettevalmitusi on juba tehtud, kuid antud olukorras on inimeste ohutuse esikohale seadmine ainumõeldav otsus.

Käesolevaks hetkeks väljastatud messikutsed kehtivad ka messide Eesti ehitab 2020  ja Interjöör 2020 uutel kuupäevadel.

Täpsem informatsioon:
Epp Sultsmann
Eesti ehitab 2020 projektijuht
epp@fair.ee

Rano Normatova
Interjöör 2020 projektijuht
rano@fair.ee 

Keete Puri
Aiandus 2020 projektijuht
keete@fair.ee

PRESS RELEASE
Eesti Näituste AS
11.03.2020
 
The construction and interior fairs will be postponed to the beginning of the summer.
 
The international fairs Estbuild 2020 (due to take place April 1- 4) and Interior 2020 (due to take place April 17– 19) at the Estonian Fair Centre will be postponed to the beginning of the summer.

 
Due to the epidemiological situation in Europe, international movement restrictions, the safety of exhibitors and fair visitors, Eesti Näituste AS decided to postpone the construction and interior fairs that were to take place in April. We have consulted with the Health Board and the representatives of industry and have decided to hold these fairs in late May and early June, when the epidemiological situation in Europe is expected to stabilize. Building Fair Estbuild 2020 will be held on May 27 – 30, 2020 and Interior Fair  on June 12 – 14, 2020.
According to the Project Managers  Mrs Epp Sultsmann and Mrs Rano Normatova,  this is not the decision we have taken lightly as these are the largest professional fairs and important events in their field in Estonia, which also have considerable international status. “However, it is important for us to behave responsibly towards our clients and visitors of  the fair and to follow the Health Board’s recommendations to prevent the spread of corona virus  in Estonia.”
Undoubtedly, postponing trade fairs will have a major economic impact on many construction companies and also on trade fair organizers, as much trade fair preparation has already been made, but in this situation, putting people first is the only conceivable decision.

Exhibition invitations issued to date are also valid on the new dates of Estbuild 2020 and Interior 2020.

  
More information:
 
Epp Sultsmann
Project Manager of Estbuild  2020
epp@fair.ee

Rano Normatova
Project Manager of Interior  2020
 rano@fair.ee